Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2018

myceline
2146 9380 500
Reposted fromZircon Zircon viasucznik sucznik
myceline
2190 3218 500
Reposted fromfilo86 filo86 viasucznik sucznik
myceline
7236 1638 500
Reposted from0 0 viasilkdreams silkdreams
myceline
1963 f068 500
Reposted fromkarahippie karahippie viasilkdreams silkdreams
myceline
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasilkdreams silkdreams
myceline
3289 3784
Reposted fromDoopamina Doopamina viasilkdreams silkdreams
myceline
7508 8dde 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapiehus piehus
myceline
9391 b35c
Reposted fromPTA PTA viapiehus piehus
myceline
5252 c0e7
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
myceline
myceline
8461 4dd4 500
Reposted fromalmightyunicorn almightyunicorn viapiehus piehus
7157 a096
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapiehus piehus
myceline
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viapiehus piehus
myceline
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viapiehus piehus
3684 69e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapiehus piehus
myceline
2748 389c 500
Reposted frompiehus piehus
4857 e3e9

Quote from my town

Reposted frommyry myry viapiehus piehus
myceline
3464 2db1
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viapiehus piehus
myceline
7960 b6f0
Reposted frombbiglove bbiglove viapiehus piehus
myceline
3527 5889
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl