Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2018

7450 7523 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapiehus piehus
myceline
5591 d761
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
myceline
6769 baf1
Reposted fromrubinek rubinek viapiehus piehus
myceline
nie wracam pod przeszłe adresy nie szukam szczęścia tam  gdzie go nie zastałam.
myceline
2694 d3fe 500
Reposted fromOverseerSkretu OverseerSkretu viapiehus piehus
0629 9f8f 500
Reposted fromink ink viaAmericanlover Americanlover
myceline
myceline
myceline
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
myceline
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
myceline
4472 93d7 500
Reposted fromtfu tfu viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
myceline
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viagrarzynka grarzynka
myceline
myceline
myceline
3249 de6d 500
Reposted frompiehus piehus

August 02 2018

myceline
8336 941d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viashitsuri shitsuri
myceline
3735 2aee 500
Reposted fromcontigo contigo viaweruskowa weruskowa
myceline
Jestem niestety zawsze przekonany, że ludzie naprawdę mają na myśli to, co mówią i czuję się bardzo dotknięty, gdy stwierdzę, że kłamią albo bawią się moim kosztem.
— Tove Jansson – Pamiętniki Tatusia Muminka

Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl