Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

myceline
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve viaczekoladowysen czekoladowysen
myceline
6670 3bf1 500
myceline
Kiedy z nim zrywasz, a on znajduje sobie po jakimś czasie laskę o wyglądzie identycznym jak twój.
Identyczna, ale brzydsza wersja. Zeby nie było.
— co tu się odjaniepawla
myceline
2166 52e2
Reposted frompesy pesy viaoutoflove outoflove
myceline
2680 3feb
Reposted frompesy pesy viaPicki91 Picki91
2776 1f86
Reposted frompussyporn pussyporn viaPicki91 Picki91
5706 c3c6
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPicki91 Picki91
myceline
myceline
Reposted frommefir mefir viatimmoe timmoe
myceline
Ja wierzę w nas, jesteśmy tego warci, jeśli coś dzieje się dwa razy to pierwszy i ostatni. 

— Człowień

June 27 2017

myceline
4273 64e9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafreeway freeway
myceline
9412 43f1
myceline
myceline
9403 2bde 500
Reposted fromtfu tfu viabeautifuldreamer beautifuldreamer
6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viaapanas apanas
myceline
boję się, że nawet stojąc w czyichś ramionach, nie będę umiała odwrócić od Ciebie wzroku.
Reposted fromnotenough notenough vianiskowo niskowo
myceline
Pij tam, gdzie pije koń. Koń zepsutej wody nie będzie pił nigdy. Pościel zaścielaj tam, gdzie kładzie się kotka. Jedz owoc, który je robak. Spokojnie bierz grzyby, na które siada meszka. Sadź drzewo tam, gdzie ryje się kret. Dom stawiaj na tym miejscu, gdzie wygrzewa się żmija. Studnie kop tam, gdzie w upał gnieżdżą się ptaki. Kładź się i wstawaj z kurami, a złote "ziarno" dnia będzie Twoje. Jedz więcej zielonego, a będziesz miał mocne nogi i serce wytrwałe, jak u zwierza. Częściej pływaj, a będziesz czuł się na ziemi, jak ryba w wodzie. Częściej patrz w niebo, a nie pod nogi, i myśli Twoje będą jasne i lekkie. Więcej milcz niż gadaj, a w duszy Twojej zapanuje cisza, i duch będzie pokojowy i spokojny.
— Św. Serafin Sarowski
Reposted fromstonerr stonerr viabanshe banshe
myceline
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viajnna jnna
myceline
4082 c5d7 500
9545 abce 500
Reposted frompillank pillank viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl