Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

myceline
Przez całe życie ludzie będę próbowali osłabić twoją wiarę w siebie. Kiedy tak się zdarzy, przypomnij sobie, że dopną swego tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Krocząc przez życie, zawsze trzymaj wysoko uniesioną głowę i nie zatrzymuj się. Nigdy nie pozwól nikomu odebrać sobie wiary w siebie, bo to naprawdę jest wszystkim, co posiadasz.
— Sherry Argov
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viapiehus piehus

April 18 2018

myceline
2446 2a36 500
Reposted fromtfu tfu viaAmericanlover Americanlover
myceline
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Reposted fromchocoway chocoway viaAmericanlover Americanlover
myceline
Dr House: Każdy człowiek jest nieszczęśliwy. Nie można tego zmienić, bo nie zmieniają się ludzie.
Cate: Chciałbyś w to wierzyć, bo wtedy uwalniasz się od odpowiedzialności za swoje nieszczęście.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaOnly2you Only2you
myceline
3308 dfc0 500
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viaAmericanlover Americanlover
myceline
8434 3287
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
myceline
7294 07bc
Reposted fromolaosa olaosa viablackheartgirl blackheartgirl
myceline
2245 1c40 500
#equality
myceline
myceline
6840 fab9 500
Reposted frombudas budas viazurawianiaczka zurawianiaczka
myceline
1521 6311 500
Reposted fromtfu tfu viazurawianiaczka zurawianiaczka
myceline
3257 572d 500
myceline
Reposted fromshakeme shakeme viazurawianiaczka zurawianiaczka
myceline
myceline
8698 a97d 500
myceline
1094 f271 500
Café de Flore (2011)
myceline
myceline
3250 c956 500
Reposted frompiehus piehus viamyfuckingreality myfuckingreality
myceline
Nikt nie ma wszystkiego, czego pragnie. Niektórzy są pozbawieni najważniejszego, inni czegoś mniej istotnego. Ale trwanie w poczuciu krzywdy i urazy wobec ludzi, którzy mają to, czego my nie mamy, odbiera nam możliwość zamknięcia sprawy, ukojenia i pójścia dalej.
— Zofia Milska-Wrzosińska w rozmowie z Agnieszką Jucewicz, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viamyfuckingreality myfuckingreality
myceline
0657 95ae 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl