Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

myceline
myceline
Reposted fromFlau Flau viatimmoe timmoe
myceline
Reposted fromfungi fungi viatimmoe timmoe
myceline
myceline
myceline
myceline
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viaczekoladowysen czekoladowysen
myceline
5881 51c3 500
Reposted fromtfu tfu viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
myceline
2701 994d 500
myceline
myceline
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viaaynis aynis
myceline
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaynis aynis
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaaynis aynis
myceline
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viaaynis aynis
myceline
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viaaynis aynis
myceline
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viaaynis aynis
myceline
2228 e767
Reposted fromtfu tfu viasomebunny somebunny
myceline
Patrzę, jak miesza się, to czego nie ma i to, co jest...
— Artur Rojek
myceline
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viahardbitch hardbitch
myceline
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl